Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

Vrijwilligers

Een vereniging als Leusden ZeT draait volledig op vrijwilligers: van het bestuur tot oprichters van de bewonersinitiatieven en de ambassadeurs, iedereen doet dit om zijn of haar steentje bij te dragen aan de wijk. Momenteel zijn er maar liefst 75 vrijwilligers actief voor onze vereniging!

Wil je ook een bijdrage leveren aan Leusden ZeT?
Wat fijn!

Je kunt je altijd aansluiten bij een bewonersinitiatief of er zelf één starten. Daarnaast kun je helpen bij meer ondersteunende zaken zoals het bezorgen van of meeschrijven aan de Leusder gaZeT, het organiseren van het Vier de Lente Wijkfeest of hand en spandiensten in Het Lab. Voor vragen hierover, neem gerust contact op met het bestuur via info@leusdenzet.nl

Verzekering

Iedere vrijwilliger van Leusden ZeT is via de gemeente Leusden verzekerd bij de landelijke verzekering voor vrijwilligers via Vrijwilligersnet Nederland. Voor meer informatie en eventuele schademeldingen zie http://vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis/

Vertrouwenspersoon & Gedragscode

We vinden het bij Leusden ZeT belangrijk dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Daarom is er een vertrouwenspersoon die het eerste aanspreekpunt is voor vragen, meldingen, klachten of vermoedens van ongewenst gedrag. Voor vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten met minderjarigen en waarbij de ouders of verzorger afwezig zijn, hebben we een gedragscode vastgesteld. Hoewel het wellicht een wat formeel document is, vinden we het belangrijk om de afspraken over omgang met kinderen vast te leggen. Na ondertekening stelt dit ons teven in staat om voor de betreffende vrijwilliger een VOG aan te vragen. De gedragscode kun je hier downloaden als pdf-bestand.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email