Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

AVG & Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Op deze pagina informeren we je graag hoe wij hiermee omgaan.

Vastleggen van persoonsgegevens
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten van Leusden ZeT.

We hebben bij Leusden ZeT vijf typen bestanden met adressen:

  • Een adressenbestand met alle leden van Leusden ZeT, die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen). Deze ledenadministratie en financiele boekhouden houden wij bij in e-boekhouden.nl. De mails naar onze leden versturen we via Laposta.
  • Een adressenbestand met adressen van organisaties, verenigingen en bedrijven waarmee we samenwerken. De mails naar deze relaties versturen we ook via Laposta.
  • Een bestand met de persoonsgegeven van onze debiteuren, crediteuren en mensen die ons financieel steunen giftgevers) zoals vastgelegd in ons financiële systeem. De gegevens houden we bij in e-boekhouden.nl
  • Een bestand met de contactgegevens van onze vrijwilligers
  • Incidentele adresbestanden ten behoeve van specifieke activiteiten waarvoor deelnemers akkoord zijn gegaan dat hun adresgegevens geregistreerd zijn

In al deze bestanden houden we de volgende gegevens bij: Naam organisatie (indien van toepassing), voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Van de leden is ook het rekeningnummer opgenomen in het bestand ten behoeve van de automatische incasso.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Derhalve leggen wij geen zogenaamde bijzondere kenmerken vast. Alleen bestuursleden van Leusden ZeT hebben toegang tot deze adresbestanden en hebben allen verklaard hier zorgvuldig mee om te gaan.

Functionaris Gegevensbescherming
Om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens is een lid van het bestuur benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming. Dit is momenteel onze penningmeester Monique Disseldorp. Zij agendeert periodiek de omgang met persoonsgegevens tijdens bestuursvergaderingen.

Privacyrechten
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken, bijvoorbeeld om alle gegevens uit de adressenbestanden te laten verwijderen, dan kan dat via het sturen van een verzoek hiertoe aan info@leusdenzet.nl.

Cookies
Om onze website zo optimaal mogelijk te laten functioneren plaatsen wij cookies. Hiervoor krijgt elke bezoeker van onze website een melding om akkoord te gaan met deze plaatsing. Wij plaatsen 3 soorten cookies: 1) Noodzakelijke cookies om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. 2) Cookies voor onderzoek naar websitegebruik die doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. 3) Cookies van websites van derden. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond bij onze Agenda.

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.

Foto’s
Op onze website & social mediakanalen plaatsen we regelmatig foto’s van onze bijeenkomsten. Sta je op een foto maar heb je die liever niet online staan? Stuur dan een berichtje naar info@leusdenzet.nl. We verwijderen de foto dan zo spoedig mogelijk.

Systemen en verwerkingsovereenkomsten
Voor onze werkzaamheden waaronder boekhouding en communicatie met onze leden en relaties maken we gebruik van de volgende dienstverleners waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten:

  • Met e-boekhouden.nl ten behoeve van de leden- en financiele administratie
  • Met Antagonist ten behoeve van de hosting van onze website
  • Met Laposta ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief
  • Met Google Analytics ten behoeve van de monitoring van het bezoek aan onze website
  • Met de Rabobank voor de verwerking van doorlopende machtigingen

De verwerker verwerkt de persoonsgegevens enkel in opdracht en volgens de aanwijzingen die zijn opgenomen in de verwerkersovereenkomst met Leusden ZeT. De verwerker mag de persoonsgegevens van de contacten van Leusden ZeT dan ook niet voor een heel ander doel gaan gebruiken.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via info@leusdenzet.nl

Laatste update: Leusden, 31 januari 2021.
Belangrijkste wijzigingen: e-boekhouden als centrale plek voor de ledenadministratie en boekhouding. Laposta als centrale nieuwsbrievendienst (in plaats van Mailchimp).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email