Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

ANBI

Leusden ZeT heeft een ANBI status, zie ook het register van ANBI instellingen van de Belastingdienst waar Leusden ZeT in is opgenomen. Dit betekent onder andere dat donateurs hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hiertoe vermelden we op deze pagina graag de vereiste gegevens.

Gegevens
KvK nummer: 70295239
Rabobank: NL61 RABO 0326 0921 02
RIN/Fiscaal nummer: 858242370
Adres: Maximaplein 30, 3832 JS, Leusden
E-mail: leusdenzet@gmail.com

Doelstelling
Zoals omschreven in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de vereniging is het doel van Leusden ZeT ‘het bevorderen van betrokkenheid en samenhang tussen de wijkbewoners, in het bijzonder in en rondom het multifunctioneel centrum Antares.’

De vereniging wil dit doel bereiken door middel van:

  • Het initiëren van nieuwe activiteiten in en rondom MFC Antares
  • Het verbinden, bundelen en faciliteren van bestaande activiteiten ten behoeve van de wijk
  • Het vormgeven, samenvoegen en faciliteren van de communicatie van alle activiteiten
  • Het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk als het gaat om het faciliteiten ten behoeve van bewonersinitiatieven.

Zoals vermeld in artikel 2.3 van de oprichtingsakte heeft Leusden ZeT nadrukkelijk geen winstoogmerk. Indien de vereniging onverhoopt mocht worden ontbonden, dan zal in overeenstemming met artikel 17.2 van de oprichtingsakte, de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als dat van Leusden ZeT.

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan is gepubliceerd onder Beleid & Bestuur.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden als pdf-bestand.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit zes personen die net als alle vrijwilligers het bestuurswerk in hun vrije tijd doen en zij krijgen daar geen vergoeding voor. De namen en functies van de bestuurders zijn hier raadpleegbaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email