Welkom nieuwe bestuursleden, bedankt Monique & Frits!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei hebben we afscheid genomen van de penningmeester en secretaris en kennis gemaakt met twee nieuwe bestuursleden.

Voormalig penningmeester Monique & secretaris Frits waren vanaf de oprichting van Leusden ZeT bestuurslid van onze wijkvereniging. Beiden hebben ontzettend veel werk verricht bij de oprichting van de vereniging en de praktische inrichting van de administratie en andere organisatorische zaken. We zijn beiden enorm dankbaar en erkentelijk voor al het werk dat zij verricht hebben voor de vereniging.

Daarnaast heetten we Mariëlle en Peter welkom als onze nieuwe penningmeester en secretaris. Beiden zijn relatief nieuwe inwoners van onze wijk en we vinden het geweldig dat jullie de rol van nieuwe bestuursleden op jullie willen nemen.

Ben je nieuwsgierig naar beiden? Zie de Leusder gaZeT van mei voor een interview met Mariëlle. En kijk uit naar de gaZeT van juni voor een gesprek met Peter. Welkom allebei!