Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

Deel dit bericht

Op 23 maart hield Leusden ZeT de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er kwamen zo’n 15 leden op af. We stonden uitgebreid stil bij alle activiteiten in de wijk. En dat zijn er heel wat!

  • Binnenkort start de bouw van het sportpark. Dit initiatief is vanuit de wijk ontstaan. Over 3 weken wordt begonnen met de aanleg. Op de plek van het oude crossbaantje komt een nieuwe crossbaan. Daarnaast komt er een sporttoestel dat door iedereen gebruikt kan worden.
  • Het techlab loopt erg goed. De maandelijkse Coderdojo zit elke keer helemaal vol. Er zijn een aantal avonden georganiseerd rondom domotica. Hier kwamen 5 deelnemers op af. Via de matchbeurs hebben we diverse spullen kunnen aanschaffen.
  • Automaatje loopt heel goed. Onlangs werd de 5000ste rit uitgevoerd.
  • Aan de koffiemiddag doen zo’n 10 personen per keer mee. Het uitstapje naar de kerstmarkt was een succes en werd zeer goed gewaardeerd.
  • De filmclub is weer van start gegaan. Er zijn inmiddels 2 filmavonden geweest, op beide avonden waren ruim 20 filmliefhebbers. Een mooie start! De volgende film wordt 21 april vertoond
  • Het wijkfeest heeft dit jaar als thema ‘ontmoeten’ en vindt 13 mei plaats. Het activiteitenaanbod is sterk uitgebreid met meer aandacht voor jongeren en volwassen. Er wordt een mooi programma opgesteld met voor iedereen wat wils.
  • De wandelapgroep bestaat uit 26 personen. Er wordt met name op dinsdagavond gewandeld. Er is nog steeds veel enthousiasme.
  • Schoon Maximaplein staat een beetje op een laag pitje. Er wordt gekeken hoe we dit in de toekomst vorm kunnen geven.

En dan hebben we nog niet eens alles benoemd. Ook werd duidelijk dat Leusden ZeT er financieel goed voorstaat. De contributie hoeft niet te worden verhoogd. De begroting voor 2023 is zonder aanpassingen goedgekeurd. Het ledenaantal neemt gestaag toe maar hier willen we wel extra op inzetten.

We stonden ook stil bij een aantal bestuurswisselingen. De termijn van Giovanna van der Ham zit erop. Ze werd uitgebreid bedankt door de voorzitter en er waren diverse videoboodschappen. Jasper Keij is aangetreden als nieuwe Penningmeester en Mariëlle Krikken neemt de portefeuille van Giovanna over. Het jaarverslag en financieel verslag zijn op de website terug te lezen, net als verslagen van eerdere ALV’s.

Activiteit

Gratis cursus Gezond en Goed met elkaar

Graag informeren wij jullie over de cursus Gezond en goed met elkaar. De locatie is nu nog niet bekend, maar zal in de buurt zijn.

Activiteit

Gluren bij de buren in Leusden-Zuid

Zondag 30 juni is er in Leusden weer een editie van Gluren bij de Buren. Gezelligheid van mede wijkbewoners gegarandeerd! Ook in Leusden-Zuid zijn er