Wijkvereniging voor Leusden-Zuid en Tabaksteeg

Update Open Sportpark

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sinds vorig jaar is het bewonersinitiatief Open Sportpark actief. De initiatiefnemers streven ernaar om in de wijk een plek te creëren waarin wijkbewoners in de open lucht samen kunnen sporten. Voor meer informatie zie www.leusdenzet.nl/activiteiten/sportpark/

Na een voorspoedige start en constructief overleg met de gemeente, is de laatste maanden het contact met de gemeente helaas zo goed als stil komen te liggen. Dit tot frustratie van de initiatiefnemers waarover zij vertellen in een artikel in de Leusderkrant. In datzelfde artikel geeft de gemeente aan de komende maanden weer aan de slag te gaan met de beoogde plek. Hopelijk levert dit nu spoedig het beoogde resultaat op: een mooie plek in de wijk waar alle wijkbewoners kunnen bewegen.

We houden je graag op de hoogte van de stand van zaken via onze website en social mediakanalen.