Senia Leesclub Moderne Literatuur in Antares

Mooie boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? En dat nog dicht bij huis?

Dinsdagmorgen 28 januari was een oprichtingsbijeenkomst voor een Senia leesclub Moderne literatuur in Maxima’s.

De vier deelnemers, die aanwezig waren, willen graag met elkaar verder gaan. Voornemens is om dit seizoen (tot september) 3 (misschien 4) keer bij elkaar te komen.

De deelnemers willen graag overdag in Maxima’s hun boekbesprekingen houden.

Er is nog ruimte voor meer deelnemers.

Dinsdag 4 februari, aanvang 11.00 uur komen we weer bij elkaar in Maxima’s en worden er afspraken gemaakt, zoals o.a. over de titelkeuze, data en tijden van de leesclubbijeenkomsten.

Senia stelt voor elk programma een literatuurlijst samen. Die is er voor literatuur, filosofie, geschiedenis, specifiek voor dát betreffende boek.. De leeswijzers worden gedrukt en toegestuurd aan iedere deelnemer persoonlijk.

De leesclubs komen om de 5 à 6 weken bij elkaar. De meeste groepen overdag, maar een groeiend aantal ook ‘s avonds.

Het voorzitterschap rouleert ook, er is geen vaste voorzitter of docent aan de groepen verbonden.

De leeswijzers geven houvast, en de discussievragen zorgen voor diepgang. Elke groep bepaalt natuurlijk zelf hoe ze die vragen behandelen.

Meer informatie over Senia leesclubs, zie www.senia.nl

Geïnteresseerd? aanmelden en meer informatie bij de ambassadeur van Senia leesclubs: liesbeth.ram@senia.nl