Plannen Open Sportpark steeds concreter

Afgelopen maart was er een drukbezochte meedenkavond over het Outdoor Fitness Park in Leusden-Zuid. Daarna is een club enthousiaste bewoners aan de slag gegaan. Kartrekkers Wietse Holwerda, Bas Renooij, Sander Rus en Geert-Jan IJszenga hebben de ideeën gebundeld en de eerste plannen gemaakt. Onlangs vertelden ze erover in de Leusderkrant. Zie onder meer informatie over de stand van zaken.

Zij hebben ook contact met de gemeente gelegd. De basis van het sportpark is als volgt:

  • Een echt sportpark waar beweging en verbinding centraal staat. 
  • Een parkachtige omgeving met sport- en speltoestellen. 
  • Vrij en open toegankelijkheid. 
  • Geschikt voor alle leeftijden, jong en oud.
  • Niet alleen voor buurtbewoners, maar voor alle Leusdenaren. 
  • Voor zowel actieve als recreatieve sporters. 
  • Voor bewoners met een lichamelijke beperking en toevallige voorbijgangers. 
  • In samenwerking en ter aanvulling op alle andere bewegings-initiatieven en aanbod in de wijk, zoals fysiotherapiepraktijken, huisartsen, scholen, BSO, sportscholen en -clubs. 

Oftewel: Open Sportpark Leusden-Zuid voor een gezonde interactieve leefomgeving voor alle doelgroepen en wijkbewoners!


Meer over de plannen voor het sportpark lees je in de Leusder gaZeT van september of op:  https://www.leusdenzet.nl/sportpark/ Vind je het leuk om mee te denken? Mail dan naar: sportpark@leusdenzet.nl