Gezocht: Secretaris & Penningmeester

Vind je het leuk om met iedereen van het netwerk van Leusden ZeT contact te houden? Wil je helpen de administratie van Leusden ZeT op orde te houden? Of wil je ervoor zorgen dat alle leden netjes in de administratie staan en op tijd alles vanuit de wijkvereniging te horen krijgen?

Dan zoeken we jou!

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat momenteel uit 5 wijkbewoners. De bestuurstermijn van vier bestuursleden verloopt dit jaar. Twee bestuursleden hebben aangegeven graag vervangen te worden en daarom zoeken we nu een nieuwe secretaris en penningmeester.

Secretaris

Als secretaris ben jij degene die overzicht houdt op de mailbox van Leusden ZeT en ervoor zorgt dat iedereen op tijd antwoord krijgt van degene die dit het beste kan geven. Hiervoor maken we gebruik van een mailbox die je zelf kunt beheren en inrichten. Als secretaris hoef je niet alles te weten van Leusden ZeT. Je moet vooral niet bang zijn om bij het bestuur te informeren wie het beste een vraag kan beantwoorden of oppakken. Het is van belang dat je goed overweg kunt met computers.

Penningmeester

Als penningmeester ben jij de persoon die de financiën van Leusden ZeT bewaakt. Je betaalt de rekeningen, stuurt af en toe een factuur en zorgt voor de jaarlijkse incassering van de contributie. Naast deze algemene financiële administratie lever je ook de cijfers voor het financieel jaarverslag aan. De financiële administratie hebben we afgelopen jaar verbeterd door dit volledig in te richten in e-boekhouden.nl. Dit biedt de mogelijkheid om bankmutaties automatisch in te laden en te ordenen, waardoor veel werk (semi-) automatisch gaat. Als penningmeester ben je iemand die ervan houdt om accuraat te werken, op tijd aan te geven hoe de financiële situatie ervoor staat en mee te denken hoe we de middelen van de vereniging het beste kunnen inzetten. Ervaring met boekhouden is een aanrader.

Hoeveel tijd kost me dit?

De tijd die je hier aan kwijt bent als secretaris of penningmeester, is deels afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je er zelf in wilt steken. Maar reken op ongeveer 2-3 uur per week, naast de maandelijkse bestuursvergaderingen. Gedurende de huidige Corona situatie vergaderen we volledig digitaal en we voorzien dat we dit de komende periode nog zullen blijven doen. Ervaring met overleggen via videobellen is daarom aanbevolen.

Met wie werk ik samen?

Dit alles doe je uiteraard niet alleen. Je werkt veel samen met het gehele bestuur van Leusden ZeT, de bewonersinitiatieven, de redactie van de wijkkrant, de Leusder gaZeT en alle andere vrijwilligers.

Over Leusden ZeT

Leusden ZeT is een levendige en gezonde wijkvereniging, zowel financieel gezien als energie en ideeën. De vereniging bestaat 3 jaar, meer dan 300 huishoudens zijn lid en maar liefst 75 wijkbewoners zijn actieve vrijwilligers. Meer dan 10 bewonersinitiatieven organiseren allerlei activiteiten: van het TECHlab tot een wekelijkse koffie- en theemiddag. En van het Crea ZeT Atelier, tot een Wandelclub en Pubquiz.

Heb je interesse of vragen? Neem vrijblijvend contact op Martijn Kleppe via info@leusdenzet.nl.