Dit gaan we doen in 2019

Het nieuwe jaar is begonnen en dus is het goed om te bekijken wat de plannen zijn van Leusden ZeT. Nu zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we een subsidieaanvraag konden indienen bij de Gemeente Leusden. En goed nieuws: de aanvraag is goedgekeurd en de subsidie is toegekend! Dat betekent dat we door kunnen op de ingeslagen weg en volgende stappen kunnen zetten. Graag vatten we die plannen hier samen. Wil je de hele subsidieaanvraag lezen? Dan kun je die hier downloaden als pdf bestand.

We hebben 3 doelen geformuleerd voor 2019:

  • De bekendheid van de vereniging in de wijk verder uitbouwen
  • De fysieke aanwezigheid van de wijkvereniging in Antares vergroten
  • De ingezette koers met activiteiten & bewonersinitiatieven consolideren

De bekendheid willen we verder vergroten door deze website, de Leusder gaZeT en onze social mediakanalen verder uit te bouwen. Maar ook willen we meer aandacht geven aan fysieke communicatiekanalen om ook de wijkbewoners te bereiken die minder actief zijn op digitale media. Hiertoe zetten we in op twee middelen doen: 1) De maandkalender uitgeprint ophangen op een aantal plekken in Antares en op en rond het Maximaplein; 2) Op een aantal plekken in de wijk Leusden ZeT (aanplak) borden plaatsen waar activiteiten van Leusden ZeT geadverteerd kunnen worden.

Een van de grootste wensen van veel leden van Leusden ZeT is de beschikking te hebben over een vaste ruimte in Antares. Hierover zijn we in gesprek met de WSL en Maxima’s, dat de zalen in Antares verhuurd. De komende periode gaan we met hen in overleg om te bekijken of we het handenarbeidlokaal (de zaal op de eerste verdieping van Antares aan de kant van het Maximaplein) op vaste momenten kunnen huren én op zo’n manier kunnen inrichten dat de ruimte ook door andere partijen gehuurd kan worden. Een grote en spannende stap waarmee we hopen dat Leusden ZeT voor nog meer wijkbewoners een herkenbare plek heeft én waar we nog sneller en meer bewonersinitiatieven en activiteiten kunnen faciliteren.

Dit laatste heeft ook te maken met ons derde doel: de ingezette koers met het faciliteren van bewonersinitiatieven voortzetten. Momenteel hebben we een groot aantal bewonersinitiatieven die zelfstandig opereren. De trekkers van die initiatieven organiseren de activiteit en Leusden ZeT faciliteert daar waar mogelijk is in de publiciteit, ruimte en eventuele fondsenwerving.

Doe mee!
Kortom, we hebben zin in het nieuwe jaar! Wil jij meedoen? Stuur dan vooral een berichtje naar info@leusdenzet.nl. Dat kan door mee te doen met bestaande bewonersinitiatieven of een nieuw initiatief op te zetten. Ook zoeken we mensen voor twee concrete onderdelen van onze plannen:

  • Voor het realiseren van de aanplakborden zoeken we mensen die het leuk vinden om hierover na te denken en te realiseren.
  • Voor het inrichten van de ruimte in Antares zoeken we mensen die daarover willen meedenken en helpen.

Vind je het leuk om hier aan mee te werken?
Stuur dan zeker ook een berichtje naar info@leusdenzet.nl.

Op een mooi 2019!