Agenda Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 27 mei is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Leusden ZeT. Vanwege de Corona maatregelen is deze dit jaar online via Teams. De link is te bereiken via www.leusdenzet.nl/live.

Tijdens de vergadering kijken we terug naar het vorige jaar en vooruit naar 2021. Hieronder kun je de agenda vinden, met linkjes naar de bijbehorende stukken. Elk lid van Leusden ZeT is welkom op de ALV, net als niet-leden die nieuwsgierig zijn naar de wijkvereniging.

De ALV begint om 19.00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering, 27 mei 2021, 19.00 uur

 • Opening
 • Mededelingen
 • Vaststelling notulen ALV 2020
  Zie dit bestand voor de notulen van de ALV 2020
 • Terugblik 2020
  Zie dit bestand voor het Jaarverslag 2020
 • Financieel Jaarverslag 2020 & verslag Kascontrolecommissie
  Zie dit bestand voor het Financieel Jaarverslag 2020
 • Bestuurswissel
  Bestuursleden Frits Ringers (secretaris) en Monique Disseldorp treden af en worden opgevolgd door Peter Nierop (secretaris) en Marielle Jansen (penningmeester)
 • Vooruitblik 2021, inclusief begroting 2021
  Zie dit bestand voor de begroting 2021
 • Rondvraag
 • Afsluiting