Agenda Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 11 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Leusden ZeT. Tijdens de vergadering kijken we terug naar het vorige jaar en vooruit naar 2020. Hieronder kun je de agenda vinden en met linkjes naar de bijbehorende stukken. Elk lid van Leusden ZeT is welkom op de ALV. Deze begint om 19.30 uur in de Huiskamer van Antares en iedereen is welkom vanaf 19.15 uur.

Aansluitend aan de ALV hebben we een speciale avond georganiseerd met de burgemeester van Leusden over de mogelijkheden van een Right to Challenge.

Agenda Algemene Ledenvergadering, 11 maart 2020, 19.30 uur

  • Opening
  • Mededelingen
  • Jaarverslag 2019, zie dit bestand
  • Financieel Jaarverslag 2019, zie dit document & Kascontrolecommissie
  • Beleidsplan 2020, zie dit bestand
  • Rondvraag
  • Afsluiting