Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

Aanleg crossbaan en sporttoestel begint binnenkort

Deel dit bericht

We hebben goed nieuws! Na een periode van hard werken en plannen maken start binnenkort de aanleg van de crossbaan en wordt het sporttoestel geplaatst in het park in Leusden-Zuid, naast de speeltuin met de waterpomp.

In oktober berichtten we over de stand van zaken en aangepaste plannen: https://www.leusdenzet.nl/nieuws/update-sportpark-crossbaan/ Sindsdien heeft de werkgroep samen met de gemeente de plannen verder uitgewerkt en met resultaat dus.

Half april zal de gemeente beginnen met de aanleg van de crossbaan met een aantal bochten en lage heuvels. De baan krijgt een laag bestaande uit granulaat waardoor het een natuurlijke uitstraling krijgt. Nadat de baan is aangelegd wordt het sporttoestel geplaatst en komt er kunstgras onder. Half mei zal alles klaar zijn en kan alles in gebruik genomen worden.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met mw. Gravesteijn die het project vanuit de gemeente begeleidt. Zij is bereikbaar via het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leusden. Dat kan telefonisch via 14 033 of per e-mail gemeente@leusden.nl

Activiteit

Rommelmarkt Dorpskerk Leusden 8 juni 2024

In 2018 was de laatste rommelmarkt nog een groot succes. Na de jaren waarin dit stil heeft gelegen willen we de rommelmarkt weer opnieuw leven

Nieuws

400 leden voor Leusden ZeT!

Onlangs mocht Leusden ZeT lid nummer 400 verwelkomen. Een mooie mijlpaal voor onze wijkvereniging! Het bestuur van Leusden ZeT heeft ter gelegenheid van deze feestelijke