Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

Algemene Ledenvergadering

Op 23 maart 2023 houdt Leusden ZeT de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten, stil te staan bij alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is en vooruit te kijken naar de komende tijd.

Onderstaand vindt u de stukken voor de ALV. We starten om 20:00, inloop vanaf 19:30. We verwachten rond 21:30 klaar te zijn. Locatie is Maxima’s.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

Agenda ALV 23 maart 2023

Notulen ALV Leusden ZeT donderdag 30 maart 2022

Financieel Jaarverslag 2022 Leusden ZeT ondertekend 1-3-2023

Begroting 2023

Jaarverslag-Leusden-ZeT-2022

Rooster van aftreden 2023

Verslag ALV 2022

Op woensdag 30 maart 2022 vond onze laatste jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Het was een mooie bijeenkomst waarin we de balans van 2021 opmaakten en tijd hadden om elkaar te ontmoeten. We namen afscheid van twee bestuursleden en keken vooruit naar het komende jaar.

Klik voor het verslag van deze vergadering.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email