Wijkvereniging voor Leusden-Zuid en Tabaksteeg

Open Sportpark Leusden Zuid

Beweging is belangrijk en zeker in deze Coronatijd zie je dat steeds meer mensen de buitenlucht opzoeken voor de nodige beweging. Nadat buurtbewoonster Rens Fioole begin 2021 het initiatief heeft genomen om de mogelijkheden te verkennen om in Leusden Zuid een Open Sportpark te realiseren, werken de volgende vier bewoners nu keihard om dit te realiseren: Wietse Holwerda, Sander Rus, Bas Renooij en Geert Jan IJszenga. Onlangs vertelden ze in de Leusderkrant over hun plannen. Hieronder lees je meer over de uitgangspunten en ideeën.

Uitgangspunten: Bewegen & ontmoeten
De initiatiefnemers hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het te realiseren Open Sportpark:

 • Een plek van verbinding & contact creëren voor alle doelgroepen (jong, oud en mede bewoners met een lichamelijke beperking);
 • Verbinding realiseren tussen de nieuwe medebewoners vanuit o.a. de Maanwijk, eventuele toekomstige uitbreidingsprojecten en  de bestaande wijken in Leusden Zuid;
 • Een park omgeving waar wij in een groene omgeving een sport, spel & bewegingsroute kunnen realiseren met een open en toegankelijke toegang te betreden voor alle doelgroepen;
 • Vooral voor jongeren zijn er weinig tot geen faciliteiten in de wijk Leusden Zuid. Met een sportpark willen wij vooral ook voor de jongeren faciliteiten aanbieden;
 • Ook voor mede bewoners met een lichamelijke beperking willen wij een plek geven om in de buitenlucht te kunnen sporten;
 • Een gezonde sportieve leefomgeving; (Meer aanmaak van endorfine, wat leidt tot een gelukkiger en ontspannen gevoel, minder stress en minder kans op depressie.
 • Het moet voor iedereen vrij/ gratis toegankelijk zijn om met sport, spel & beweging in aanmerking te komen;
 • Buiten sporten in eigen buurt;
 • Ontmoetingsplek van dorps- & buurtgenoten in alle leeftijds- & doelgroepen;
 • Het activeren van een brede doelgroep om gebruik te maken van een actieve deelname en gebruik van een bestaande natuurlijke/ groen park in Leusden Zuid;
 • Een openlucht ontspanningsplek die voor een ieder op elk moment & tijdstip te betreden is;
 • Aansluiting realiseren en ter aanvulling zijn op alle andere beweging initiatieven en bewegingsaanbod in de wijk van o.a. fysiotherapiepraktijken, huisartsen, scholen, BSO, sportscholen en sportclubs.

Om bovenstaande uitgangspunten kort en krachtig samen te vatten krijgt het initiatief de naam: Open Sportpark Leusden Zuid. Open sportpark Leusden Zuid voor een gezonde interactieve leefomgeving voor alle doelgroepen en wijkbewoners

Op verschillende plekken in Nederland zijn al mooie voorbeelden te vinden, zie bijvoorbeeld dit mooie beweegpark in Peize:

Meedenken?
Elke mede bewoner, jong of oud, is van harte uitgenodigd om mee te denken. Mochten er ideeën, opmerkingen, ervaringen, etc. zijn laat het ons weten of doe mee als initiatiefdeelnemer(ster) in het project. Daarnaast voeren de initiatiefnemers ook gesprekken met enkele betrokken personen vanuit de gemeente. Maar: het is altijd fijn om met meerdere partijen in contact te komen die een bijdrage willen leveren aan het succes van het bewoners initiatief Open Sportpark Leusden Zuid. Daarom nodigen wij je graag uit om contact met ons op te nemen.

Mail ons via sportpark@leusdenzet.nl en hou onze website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen: https://www.leusdenzet.nl/sportpark/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email