Wijkvereniging voor Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

School- en buurtplein

Voor de organisatie van School- en buurtplein hebben we momenteel een vacature. Lijkt het je het leuk dit te doen? Stuur dan een berichtje naar info@leusdenzet.nl

In 2020 is het nieuw school- en buurtplein geheel vernieuwd. Al langer bestond deze wens bij de kinderen, leerkrachten en omwonenden. Een club wijkbewoners heeft de handen in elkaar geslagen, plannen gemaakt om vervolgens hard te werken om het benodigde budget binnen te halen. Maar liefst 130.000 euro was nodig en het is geweldig hoe het gelukt is om dit te verzamelen bij fondsen, Stichting Voila en met de fantastische hulp van alle kinderen die met een sponsorloop maar liefst 10.000 euro bij elkaar renden.

Groener, open en voor iederen
En het resultaat mag er zijn: het plein is groener en heeft leukere speeltoestellen. Maar ook is er meer ruimte ontstaan omdat de bulten weg zijn gehaald. Tijdens schooluren is het plein in gebruik door de scholen. Na 14.00 uur mag iedereen er gebruik van maken.

Dank sponsoren!
Het School- en buurtplein kon nooit zo mooi worden dankzij de financiele ondersteuning van Stichting Voila, Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden, Rabobank Amersfoort Eemland, alle kinderen die meegelopen hebben met de sponsorloop en Wijkvereniging Leusden ZeT.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email